Nieuw(tje)s

KLIK HIER VOOR ACTUELER NIEUWS

22/05/2007

Voorstelling manifest samen met collega-ouders in Atomium

Meer info op WWW.DERNIER.BE

22/05/2007

Open brief aan alle kandidaten voor 10 juni e.k.


Iedereen premier, ons kind ‘dernier’?

België, 22 mei 2007

De politici zijn er in geslaagd om burgers uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië te verenigen. Wij zijn ouders van kinderen met een handicap die ‘op de wachtlijst’ staan voor opvang of begeleiding.

Ongeveer 1% van onze bevolking heeft een ernstige handicap die hen afhankelijk maakt van derden. Gezinnen doen hun best om die mensen zo goed mogelijk op te vangen, maar dat is niet eenvoudig.

Elke ouder ziet zijn of haar kind graag. Wij ook. Niemand van ons plaatst zijn kind graag in een voorziening, maar soms maakt hun handicap het ons en ons kind het leven onmogelijk en hebben we geen keuze. Wanneer we hulp zoeken dan zien we goede en aangepaste voorzieningen waar ons kind alle nodige zorgen zou kunnen krijgen, maar die voorzieningen zijn volzet. Alle voorzieningen in heel België zijn volzet. We moeten wachten … en niemand kan ons zeggen hoe lang. In het Oostblok vroeger moest men ook wachten op een Trabant, maar men wist dan tenminste toch wanneer de auto geleverd werd.

De goede gehandicaptenzorg in België staat in schril contrast met de bittere werkelijkheid: ouders en familieleden moeten die zorgen bieden die de overheid niet kan leveren. Meestal is dat ten koste van het eigen welzijn en dus op termijn ook het welzijn van de persoon met een handicap. Vaardigheden die verworven werden met veel geduld tijdens de opvoeding, verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer de persoon noodgedwongen terug naar huis moet omdat er geen dag- of woonopvang meer is op 21 jaar. Ouders, broers of zussen moeten hun werk opgeven en raken geïsoleerd...

Individuele gesprekken met veel politici uit gans België leren ons dat zij die de problemen echt kennen (of willen kennen), gefrustreerd zijn door hun onmacht om er iets aan te doen. Nochtans kan er enkel via hen een oplossing komen voor dit maatschappelijk drama.

Alle partijen hebben een verkiezingsprogramma opgesteld. Het gaat over thema’s als belastingshervormingen, economie, groene energie, justitie, kernenergie, klimaat, kyoto, milieu, pensioenen, staatshervorming, … Allemaal belangrijke zaken wellicht, maar wie kan het ons kwalijk nemen dat wij als ouders dat onbenulligheden vinden. Voor ons telt er maar één ding: de dag van heden overleven. Wat interesseert ons het jaar 2020 of 2050? De psychische druk vandaag is énorm en er dreigen nú familiedrama’s.

Wanneer we horen dat Frankrijk meer dan 3.000 burgers met een ernstige handicap in Wallonië laat wonen en alle kosten betaalt, dan wordt het ons heel duidelijk: onze kinderen zijn geen prioriteit.

Naar schatting zijn er in heel België bijna 10.000 plaatsen voor mensen met een ernstige handicap te kort. De totale werkingskost daarvan is ongeveer 400 miljoen euro. Onderzoek leert dat dit ruim 300 miljoen terugverdieneffecten oplevert. De netto jaarlijkse meerkost is dus lager dan 100 miljoen euro, zijnde 0,1% van de totale federale begroting. Peanuts!

De uitdaging is niet om dit geld vrij te maken, want dat is de primaire plicht van de politiek. De echte uitdaging is om deze extra plaatsen effectief te realiseren. In het buitenland kon dit op 3 jaar tijd.

Vandaag hebben we alle partijvoorzitters en hun kandidaat-premier uitgenodigd in het Atomium op de Heizel. Nu het Atomium terug hét symbool van België is, mag het tekort in de gehandicaptensector toch geen smet op het blazoen werpen.

Het interesseert ons niet wie er premier wordt. Onze verantwoordelijkheid is dat ons kind niet ‘dernier’ wordt. Voor ons is het duidelijk: politici die niet met ons zijn, zijn tegen ons. Men is gewaarschuwd …

WWW.DERNIER.BE is veel belangrijker dan WWW.PREMIER.BE 

 

Cinzia Agoni                                          Marc Van Gestel
GAMP                                                           Opvang Tekort vzw
www.gamp.be                                             www.tekort.be

 

26/03/2007

Petitie via e-Mail

Dit weekend ontvingen we de noodkreet van Marleen uit St-Truiden. Net zoals in heel Vlaanderen zijn ook daar de wachtlijsten veel te lang. Als moeder én als professionele zorgverlener kent ze de problemen en de gevolgen voor de gezinnen als geen ander.

De vzw Opvang Tekort wil zoveel mogelijk mensen vragen om deze e-mail te ondersteunen door hem door te sturen naar alle leden van de Vlaamse regering. Want zonder extra geld en veel politieke eensgezindheid zullen de wachtlijsten nooit verdwijnen.

Om deze e-mail te steunen kan u een programma van onze website uitvoeren. Het doet een FORWARD (doorsturen) van de e-mail van Marleen aan de 10 ministers van deze Vlaamse regering. Dit programma is gegarandeerd virusvrij en is betrouwbaar. (zie verder voor een alternatief)

 1. Klik HIER om het programma uit te voeren.

 2. Voer het programma uit, u moet het niet opslaan.

 3. Af en toe komen er nog enkele waarschuwingen, maar u mag telkens gewoon doorgaan of OK drukken.

 4. Normaal gezien krijgt u dan de e-mail van Marleen te zien. U mag gerust nog wat tekst en/of uw naam verder aanvullen en dan op verzenden klikken.

 5. Vraag al uw contactpersonen via e-mail om deel te nemen.

 6. Alvast bedankt! In naam van Marleen en de 8.194 andere mensen op de wachtlijst.


Geachte,

Ik steun de noodkreet van Marleen en vraag de ganse regering om
solidair voldoende geld vrij te maken om de wachtlijsten duurzaam
én snel weg te werken !

----- Original Message -----
From: marleen moermans
To: yves.leterme@vlaanderen.be ; fientje.moerman@vlaanderen.be ;
frank.vandenbroucke@vlaanderen.be ; inge.vervotte@vlaanderen.be ;
dirk.vanmechelen@vlaanderen.be ; bert.anciaux@vlaanderen.be ;
geert.bourgeois@vlaanderen.be ; kris.peeters@vlaanderen.be ;
marino.keulen@vlaanderen.be ; kathleen.vanbrempt@vlaanderen.be
Cc: opvang@tekort.be
Sent: Saturday, March 24, 2007 11:28 PM
Subject: noodkreet

Geachte Mevrouw de minister ,
Geachte Mijnheer de minister ,

Ik richt deze noodkreet tot u omdat ik niet langer machteloos wil toekijken
terwijl onze kinderen onrecht wordt aangedaan .

Jongeren met een mentale beperking verdienen bovenal onze ondersteuning .
Vaak staan ze nog op de onderste trap van de maatschappelijke ladder .
Zolang ze naar school gaan is er voldoende hulp aanwezig om hen te
begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandigheid. Maar eenmaal zij de
schoolleeftijd overschrijden komen ze op een WACHTlijst !

Doordat er een groot tekort aan opvangplaatsen is ontstaan wordt deze
wachtperiode steeds langer : bij ons in Zuid Limburg spreekt men reeds van 3
jaar !

Onze kinderen gaan naar school zolang als dat toegestaan is. Het aantal
leerlingen per klas neemt toe doordat er geen doorstroming mogelijk is .
Hierdoor stijgt de druk bij de leerkrachten en de jongeren . De ouders, die
vroeger steun vonden bij elkaar, worden nu gedreven tot een
concurrentiestrijd in de hoop voor hun kind als eerste een veilig onderdak
te kunnen vinden in een aangepast centrum.

De overheid dacht ons te helpen door een eerlijke en correcte lijst op te
stellen waarop iedereen een volgnummer krijgt ! Maar juist hierdoor zijn
onze jongeren herleid tot een dik anoniem dossier .

Door deze uitzichtloze situatie stijgt de druk binnen het gezin enorm zodat
er soms wordt overgegaan tot verbaal geweld en zelfs agressief handgemeen .
Ik probeer te begrijpen ... maar wij mogen nooit dulden dat men geweld
gebruikt tegenover andersvaliden . Wij dienen zelfs een voorbeeldfunctie uit
te oefenen tegenover onze jongeren .

Maar wij zijn ook maar mensen met onze beperkingen... ALLEEN kunnen wij
onze adolescenten onvoldoende ondersteuning en ontspanning geven .

Daarom richt ik mij tot u allen : werk met alle verenigingen en instanties
samen om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan deze lange wachtlijst.

Maak aub extra geld vrij voor voldoende nieuwe opvangplaatsen en extra
initiatieven rond vrijetijdsbesteding voor onze jongeren !

Wij hebben dringend HULP nodig !!! En u als Vlaamse regering bent de enige
die ons kan helpen ...

Vriendelijke groeten,

Marleen Moermans , mama en ervaringsdeskundige
Tomstraat 10
3800 St-Truiden

Indien het niet werkt (bv. omdat u WEB-based e-mail gebruikt), maak dan een nieuwe e-mail en knip/plak bovenstaande tekst in de nieuwe mail. Verstuur de mail dan naar volgende adressen (via knip/plak):

To:  yves.leterme@vlaanderen.be ; fientje.moerman@vlaanderen.be ; frank.vandenbroucke@vlaanderen.be ; inge.vervotte@vlaanderen.be ; 
dirk.vanmechelen@vlaanderen.be ; bert.anciaux@vlaanderen.be ; geert.bourgeois@vlaanderen.be ; kris.peeters@vlaanderen.be ; marino.keulen@vlaanderen.be ; kathleen.vanbrempt@vlaanderen.be
CC: opvang@tekort.be

Bedankt voor uw medewerking en laat ons samen duimen dat we deze week nog goed nieuws krijgen. We houden u op de hoogte!

05/03/2007

Nieuwe cijfers wachtlijsten

Vandaag stonden de nieuwe cijfers van de centrale wachtlijsten op de website van het Vlaams Fonds. Klik hier om het volledige rapport (PDF) te lezen.

Op 30 juni 2006 stonden er 8.195 dringende zorgvragen (+7% op 1 jaar) geregistreerd op de centrale wachtlijst. Zij hadden eigenlijk een antwoord op hun zorgvraag moeten krijgen voor 31 december 2007. Hieronder kan u de grafische evolutie zien van de centrale wachtlijst gedurende de voorbije jaren :

Het is duidelijk te zien dat de rode zone nog steeds aangroeit. Op 1 jaar tijd is de dringende wachtlijst toegenomen met 539 zorgvragen en dit ondanks het uitbreidingsbeleid 2005.

Als ouders van mensen op de wachtlijsten kunnen we echter niet anders dan vaststellen dat:

 1. Ondanks het feit dat deze Vlaamse regering de beloftes van de vorige regering nakomt en dus stipt de planning van het Vlaams Fonds uitvoert, verdwijnt de wachtlijst niet. Integendeel: de wachtlijst voor dringende opvang neemt nog steeds toe. 
 2. De onzekerheid bij de families neemt onrustwekkend toe!
 3. De 'Centrale Registratie Zorgvragen' zou een instrument moeten zijn om het zorgaanbod bij te sturen. Het is bedroevend dat het VAPH zelfs meer dan 8 maanden nodig heeft om een halfjaarlijks rapport op te stellen van zorgvragen … terwijl ze binnen de 6 maanden een oplossing had moeten geven. Een duidelijk bewijs dat dit systeem nooit kan werken!

De minister van Welzijn moet zorgen dat alle zorgvragen tijdig een antwoord krijgen. We stellen vast dat dit niet lukt … Er moet dus dringend en drastisch ingegrepen worden. Deze Vlaamse regering moet een 'rampenplan fase 4' afkondigen en solidair zoeken naar een oplossing.

Wij vragen ZORGZEKERHEID. Dat is realiseerbaar met ons voorstel 'Zorgvoucher'. Politici verkiezen geen 'open-end-financiering' maar het is echt de enige oplossing. Heel vaak horen we politici zeggen dat Vlaanderen teveel geld krijgt voor de huidige bevoegdheden. Men spreekt ook over een aanzienlijk begrotingsoverschot. Het wordt dus tijd dat het 'hokjes-denken' stopt en dat de voltallige Vlaamse regering de schouders onder dit probleem zet. Dat is de enige oplossing.

In Nederland werd de wachtlijst op 2 jaar weggewerkt. In Vlaanderen sleept het probleem nu al meer dan 5 jaar aan. Waarom? 

09/01/2007

Een boeket voor al onze medewerkers...

Vandaag ontvingen wij een prachtig boeket van Fleurop, ons aangeboden door Hulporganisaties.be. Deze vereniging verkoos onze medewerkers tot één van de 5 'vrijwillersorganisaties van het jaar 2006' !! (klik hier voor meer info). We zijn heel fier op deze mooie erkenning. Als voorzitter heb ik het boeket in ontvangst genomen en zou ik het graag electronisch overmaken aan al wie ons de voorbije jaren van ver of dichtbij geholpen heeft.

Daarbij denken we in de eerste plaats aan al de leden van onze Raad van Bestuur omdat zij zich blijven inzetten, ook wanneer hun eigen kind opvang vond. Maar we denken ook aan alle werkende leden en steunleden van onze vzw: zonder hun steun hadden we het geen 5 jaren volgehouden. Daarom willen wij ook hen langs deze weg met een symbolisch bloemetje bedanken voor al hun hulp en aanmoedigingen.

Foto van Marc Van Gestel met in de achtergrond het schilderij Kapotte Engel van Belinda Meuldijk

01/01/2007

Onze wensen voor 2007 ...

Uiteraard wensen wij alle bezoekers een gezond en gelukkig 2007 toe! Onze wensen zijn heel simpel en duidelijk: dat de wachtlijsten in 2007 eindelijk mogen verdwijnen ... 

Want op deze eerste dag van 2007 zullen duizenden gezinnen in Vlaanderen zich steeds meer zorgen maken over de gevolgen voor hun gezin van het nijpend tekort aan opvang in de voorzieningen. Zij wachten bang en gefrusteerd af op wat komen gaat. Als ouders van kinderen op de wachtlijst weten wij ook wat dit betekent. Wij hebben het allemaal aan den lijve ondervonden.

Gelaten afwachten is het laatste wat we moeten doen. We moeten ons actief inzetten om een oplossing af te dwingen. Ons bestuur kon steeds rekenen op een aantal vrijwilligers om samen actie te voeren de voorbije 5 jaar.
Vorige week nog werden we uitgeroepen tot 'Vrijwilliger van het jaar' door Hulporganisaties.be, klik hier voor meer info. We zijn hen heel dankbaar voor de erkenning!

Hieronder kan u het nieuwsjaarskaartje 2007 van de voorzitter Marc Van Gestel vinden, met een gedicht van zijn zoon Wim.

20/12/2006

2007 : het jaar van de Zorgzekerheid?

Vandaag werd in het Vlaams parlement gedebatteerd rond de begroting 2007 voor Welzijn. Daarbij kwam ook onze vraag naar ZORGZEKERHEID aan bod.

In haar antwoord riep Min. Vervotte op om creatieve voorstellen te doen rond de realisatie van zorgzekerheid. Blijkbaar treedt zij ons bij in onze analyse dat 'meer van hetzelfde' de wachtlijsten niet zal oplossen. Zij wil in 2007 werk maken van zorgzekerheid, naast de uitbreidingen van het aanbod.
Klik hieronder op de foto om haar antwoord hierover te zien en te horen.

Op zondag 23/11/06 hebben wij ons creatief voorstel 'De zorgvoucher' voorgesteld. Klik hier om dit document [PDF] te lezen.

Ondertussen hebben wij ook reeds een reactie van de twee koepels van de voorzieningen op ons voorstel van 'ZORGVOUCHER' ontvangen. Zij zullen na nieuwjaar ons voorstel bespreken en we mogen nadien een antwoord verwachten.

07/12/2006

Een gehandicapt gezin ...

De voorbije dagen was er veel vraag naar de tekst van Dr. Patrick Knapen over de impact van een kind met een handicap op het gezin. Daarom heeft Patrick besloten om de speech om te vormen naar een document dat gepubliceerd kan worden.

Wij zijn Patrick heel dankbaar dat we de tekst hierbij aan onze bezoekers kunnen aanbieden.

Klik hier om de tekst in PDF-formaat te lezen.

Klik hier om de tekst in WORD-formaat te lezen.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen deze mooie en treffende tekst zullen ontdekken.

03/12/2006

Internationale dag voor de mensen met een handicap

Vandaag zijn we symbolisch ons voorstel 'Zorgvoucher' gaan afgeven bij de partijhoofdkwartieren in Brussel. Het was overal gesloten en hebben onze envelop dus maar in de brievenbus gedeponeerd. Daarenboven hebben we overal onze sticker 'Ik moet op de wachtlijst want ...' achtergelaten.
Klik hier om ons document ZORGVOUCHER te lezen [PDF].

Klik op de affiche voor meer info over de affiche-campagne of surf naar: www.watishunexcuus.be

 

25/11/2006

Wachtlijsten en de dramatische gevolgen bij Radio-2

Psychiater Patrick Knapen was te gast bij Catherine en Peter van Niets is Zeker bij Radio-2. Klik op de foto om het gesprek te horen.

Klik op deze afbeelding om het interview met Patrick te beluisteren

23/11/2006

Terugblik 5-jarig bestaan vzw Opvang Tekort

We kunnen moeilijk over een 'viering' spreken, maar toch moesten we even de stand van zaken opmaken na 5 jaar werking. We verstuurden volgende uitnodiging.

 

Klik hier om de afdruk van de gebruikte slides te downloaden [PDF].

Klik hier om de tekst van de speech van Psychiater Patrick Knapen te lezen

Klik hier om de tekst van de speech van Min.Pres. Leterme te lezen

Hier onder kan u enkele foto's van de 'academische zitting' in het Vlaams Parlement :

En via YouTube bieden wij u het verslag van Eén aan :

11/05/2006

Nieuwe cijfers wachtlijsten

Vandaag stonden de nieuwe cijfers van de centrale wachtlijsten op de website van het Vlaams Fonds. Klik hier om het volledige rapport (PDF) te lezen.

Op 31 december 2005 stonden er 7.275 dringende zorgvragen geregistreerd op de centrale wachtlijst. Zij zouden eigenlijk een antwoord op hun zorgvraag moeten krijgen voor 30 juni 2006. Hieronder kan u de grafische evolutie zien van de centrale wachtlijst gedurende de voorbije jaren :

Het is duidelijk te zien dat de rode zone nog steeds aangroeit. Op 1 jaar tijd is de dringende wachtlijst toegenomen met 750 zorgvragen en dit ondanks het uitbreidingsbeleid 2005.

Het 'oude 5-jarenplan' van de vorige Vlaamse regering zal de wachtlijsten niet oplossen, ondanks het feit dat Min. Vervotte elk jaar voldoende extra middelen vrijgemaakt heeft om dat plan stipt uit te voeren.

Er is dus dringend nood aan een nieuw plan om die schandalig lange wachtlijsten weg te werken. 

01/05/2006

Het Vlaams Fonds geeft eigen falen toe ...

Zaterdag 29 april (en donderdag 27 april) stond er een interview met Dhr. Gui Abrahams in Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen. Dhr. Abrahams is voorzitter van het VAPH, de nieuwe naam van het 'oude' Vlaams Fonds. Het interview is n.a.v. het advies dat het VAPH op 25 april 2006 formuleerde voor min. Vervotte betreffende de verdeling van de uitbreidingsmiddelen 2006.

Dhr. Gui Abrahams zegt duidelijk in HBVL van 29/04/06 dat een verdeling op basis van de zorgregistratie het beste is. Hij geeft dus toe dat het voorstel van de vzw Opvang Tekort correct is. Maar in dezelfde regel zegt hij ook dat die cijfers nu nog steeds niet op punt staan.

Blijkbaar denkt hij dat het om grote abnormaliteiten gaat, want hij zegt dat een verdeling volgens die parameters 'onverantwoord' zou zijn. De voorzitter van het Raadgevend Comité adviseert de minister daarom om de uitbreidingsmiddelen 2006 te verdelen volgens de bevolkingscijfers, net zoals 10 jaar geleden. We lezen in het interview :

"Vandaag is er nog altijd onvoldoende eenduidigheid in de (provinciale) registratie en de toewijzing van urgentiecodes om een zuiver beeld te krijgen van het werkelijke structurele tekort in elke provincie. Voornamelijk in Vlaams-Brabant is deze registratie benedenmaats, Limburg is de beste leerling.

De nieuwe richtlijnen van de regering maken dat de registratie in heel Vlaanderen gestandaardiseerd wordt. Pas als de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) helemaal op punt staat, zal dit de beste parameter zijn voor de middelen verdeling. Nu zou dat onverantwoord zijn, wegens een te groot gevaar voor manipulaties - veel aanbod genereert immers ook meer vraag.”

Dus adviseert het VAPH de minister om de middelen nog steeds te verdelen op basis van de bevolkingsaantallen, net zoals 10 jaar geleden. Op die manier is het advies zelfs strijdig met artikel 33 van het besluit van de VlaReg d.d. 17/03/2006 over de zorgregie (klik hier om dit artikel te lezen). Het advies van het VAPH laat de minister niet toe om de zorgplannen van het VAPH overal in dezelfde mate te realiseren.

Gedurende 8 jaar heeft het Vlaams Fonds aan die cijfers gewerkt. Het bijhouden van die zorgvragen heeft massa's geld gekost (ruim 7 miljoen euro) en veel wachtenden gefrustreerd. En dan lezen we nu dat die cijfers nog steeds niet op punt staan ! Dat kan toch niet !? Wat ons betreft zijn er maar 2 opties:

OFWEL zijn de cijfers juist en WIL men ze niet gebruiken als parameter voor de verdeling van de middelen. Welke belangen zouden hiermee gebaat zijn ?

OFWEL zijn de cijfers na 8 jaar inderdaad nog steeds niet correct, ondanks veel computers. Een duidelijk bewijs van slecht management?

Als ouders van de mensen op de wachtlijst verwachten we dat de Vlaamse overheid een duidelijke keuze maakt : ofwel gebruikt men het centrale register met de zorgvragen, ofwel wordt er komaf gemaakt met de verantwoordelijken van het vroegere Vlaams Fonds (nu het VAPH).

Wat betekent dit concreet voor de wachtenden ?

Als men deze methode van verdelen in de toekomst blijft gebruiken, dan duurt het ongeveer 10 jaar voor de huidige wachtlijsten in Limburg weggewerkt zijn, terwijl dat in Vlaams-Brabant en Brussel al over 2 jaar is. En dit waar het gemiddelde in Vlaanderen 5 jaar is. Dat is toch niet eerlijk ... (zie grafiek verder)

Hoe en waarom ontstonden de 'Wachtlijsten' ?

In het einde van de jaren '90 trokken voorzieningen in Vlaanderen aan de alarmbel : er zouden veel plaatsen in de voorzieningen voor personen met een handicap tekort zijn. De overheid dacht echter dat het om 'dubbeltellingen' ging.

Als reactie daarop hebben de voorzieningen uit Antwerpen een centrale wachtlijst opgesteld. Op die manier was men zeker dat iedere wachtende maar één keer geteld werd.

De overheid vond het een goed systeem. Daarom besliste de Vlaamse regering op 18/12/98 (klik hier om de tekst te lezen) dat het Vlaams Fonds in elke provincie een wachtlijstwerking moest opstarten om UNIFORME CIJFERGEGEVENS te verzamelen. Op basis van die cijfers zou men dan het zorgaanbod uit moeten breiden.

De eerste wachtlijstgegevens werden opgemaakt met cijfers van 31/12/2000 (klik hier om dit rapport [PDF] te lezen). In de inleiding staat vermeld dat de cijfers nog niet echt vergelijkbaar zijn tussen de provincies, vooral o.w.v. de minderjarigen. Als u de tabellen bekijkt zal u zien dat dit voornamelijk gaat over de provincies Limburg & Vlaams-Brabant & Brussel.

Begin 2003 werden de cijfers van de wachtlijsten gebruikt om bij de Vlaamse regering extra middelen los te maken. Op 13 maart 2003 kwam de top van het Vlaams Fonds op bezoek bij de commissie Welzijn van het Vlaams parlement. Klik hier om het verslag [PDF] (stuk 1644 Nr-1 d.d. 28/03/2003) te lezen. Wie was daar aanwezig vanuit het Vlaams Fonds (in volgorde van spreken) :

 • Dhr. Gui Abrahams als voorzitter van de Raad van Bestuur VlaFo
 • Dhr. Jef Foubert als administrateur-generaal VlaFo
 • Dhr. Hugo Vangeel, afdeling Collectief Gerichte Prestaties VlaFo
 • Mevr. Catherine Molleman, studiecel VlaFo

In die hoorzitting zegt men duidelijk dat de cijfers van de wachtlijsten de kans bieden om vraaggestuurd te werken (dixit Gui Abrahams). Het structureel tekort op basis van de registratie van 30/06/2002 werd berekend op 2.209 plaatsen (dixit Catherine Molleman). Op basis van die cijfers werd een programmatievoorstel uitgewerkt (dixit Hugo Vangeel). Het Vlaams Fonds stelt duidelijk dat met de realisatie van hun plan de wachtlijst binnen 5 jaar effectief weggewerkt zou zijn (dixit Jef Foubert). In 2007 zou het wachtlijstprobleem opgelost zijn (dixit Gui Abrahams).

Jaarlijks publiceert het Vlaams Fonds de cijfers van de centrale wachtlijsten. Daar is geen enkele bedenking te lezen over de betrouwbaarheid van de cijfers. Sinds 30 juni 2004 spreekt men over 'Centrale Registratie van de Zorgvragen'. In de laatste versie met de cijfers 30/06/2005 lezen we trouwens duidelijk (Klik hier voor de [PDF] tekst van Jorre Renterghem, studiecel VLAFO) :

"Op macroniveau worden deze gegevens nu al gebruikt om accurate conclusies te trekken over de structurele tekorten voor de desbetreffende zorgvormen."

Op basis van deze cijfers bepaalde de studiecel van het VAPH een structureel tekort (klik hier om dit rapport [PDF] te lezen). Het totaal plaatsen structureel tekort is op 3 jaar tijd gestegen tot 3.876. Tov de cijfers van 30/06/2002 is dat een stijging van 75 % !!!

Het bijhouden van de wachtlijsten vraagt veel middelen en inzet :

 • Directe subsidie van het Vlaams Fonds / VAPH aan de provinciebesturen.
 • Extra omkadering vanuit de provincie.
 • De sociale assistenten van de diverse voorzieningen steken veel tijd in het indienen en actualiseren van de zorgvragen.
 • De studiecel van het Vlaams Fonds / VAPH stelt halfjaarlijks een compleet rapport op.

Naar schatting gaat het in totaal over ruim 7 miljoen euro die geïnvesteerd werden in het bijhouden van deze lijsten. Middelen die bedoeld zijn voor het verlenen van zorg aan personen met een handicap.

Hoe worden PAB's toegewezen ?

De PAB's werden rechtstreeks door het Vlaams Fonds verdeeld. De prioriteiten werden nogal eens bijgestuurd, maar grosso modo kunnen we stellen dat men dat deed op basis van de zorgzwaarte en de hoogdringendheid van de zorgvraag. In principe wordt er niet gekeken naar de herkomst van het dossier. Toch kregen we van het VAPH volgend overzicht van de PAB's :
  PAB-aanvragen PAB-gebruikers Bevolking
Antwerpen 28 % 25 % 26 %
Vlaams Brabant & Brussel 15 % 16 % 21 %
Limburg 16 % 19 % 13 %
Oost-Vlaanderen 19 % 20 % 22 %
West-Vlaanderen 21 % 20 % 18 %
Totaal aantal Vlaanderen 2 099 1 052 6 316 024

Uit deze tabel met PAB's blijkt duidelijk dat men hier wel vraaggestuurd werkt. En dat men hier duidelijk kan zien dat men procentueel meer zorgvragers in de ene dan in de andere provincie heeft. Daar worden blijkbaar geen vragen bij gesteld. Waarom stelt men zich dan wel vragen bij de cijfers van de centrale zorgregistratie voor opvang in voorzieningen ? Spelen hier andere belangen mee ?

Ons besluit 

We stellen vast dat het VAPH verklaart dat de cijfers nog steeds niet op punt staan, ondanks de enorme inspanningen. Men belooft wel correcte cijfers tegen 2007 ! Daarbij komen dan nog de mooie theoriën die op 13 maart 2003 verkondigd werden. De praktijk nu 3 jaar later is totaal anders ! De wachtlijsten zijn nog toegenomen ...

Deze mensen hebben gefaald en moeten hun conclusies trekken. Het huidig 'Raadgevend Comité' is een kopie van de vorige Raad van Bestuur en is hoog nodig aan vervanging toe.

Ondertussen worden families van mensen op de wachtlijst er gefrustreerd van. Er wordt jaarlijks extra geld vrijgemaakt, maar alles gaat veel te traag ! Er is zelfs een hele bureaucratie over de wachtlijsten. Maar daardoor geraken de problemen niet opgelost. Integendeel zelfs ...

 

19/04/2006

Vandaag werden we ontvangen door minister Vervotte

Deze middag hebben wij de minister met haar medewerkers en de vertegenwoordigers van het VlaFo ontmoet en hun een verdeling voorgesteld op basis van hun eigen cijfers van de sturcturele tekorten. Ons voorstel wordt overgemaakt aan het Raadgevend Comité van het VlaFo dat volgende week opnieuw bij elkaar komt. Het gesprek duurde ruim 2 uren.

Waar gaat het om ? 

Hoe ging het vorig jaar ? 

STAP_A Slechts 2 provincies kregen 10% van het budget bij voorafname toegewezen. De verdeling tussen die provincies gebeurde volgens de cijfers van de STRUCTURELE TEKORTEN en de achterstand in de realisatie van de programmatie.
STAP_B 90% van de uitbreidingsmiddelen 2005 werd tussen alle provincies verdeeld via de cijfers van de bevolkingsaantallen, ZONDER REKENING TE HOUDEN met de structurele tekorten.
STAP_C De provinciale overlegorganen werden WEL verplicht om rekening te houden met de structurele tekorten om de middelen te verdelen over de verschillende structurele noden.

Er is enige discussie over de basis van onze gegevens. Om aan te tonen dat het gaat om officiële CIJFERS VAN HET VLAAMS FONDS, kan u hieronder de ministriële omzendbrief vinden van vorig jaar d.d. 27 april 2005. Klik op de afbeelding om de brief in PDF (ACROBAT) te lezen. (ter info : wij hebben in het geel wat commentaar bij de cijfers en de verdeling aangebracht om u onze stelling duidelijk te maken).

 

Wat wensen wij ?  

Samengevat : er is zoveel energie en tijd ingekropen om de wachtlijsten op te stellen. Ze zijn nu gekend. Het Vlaams Fonds heeft een structureel tekort opgesteld. Dat men nu die cijfers over de wachtende zorgvragers met een handicap gebruikt in plaats van de algemene bevolkingsaantallen. 

Wij wachten nu op een beslissing van de minister en/of het advies van het Raadgevend Comité van het VlaFo dat rond 25 april bij elkaar komt.

16/04/2006

20.000-ste bezoeker op website.

Vandaag, op eerste Paasdag 2006 bezocht de 20.000-ste bezoeker onze website. Voor een bescheiden organisatie als vzw Opvang Tekort is dit een enorm succes.

14/04/2006

LAST MINUTE : publiek debat tijdelijk opgeschort

Onze succesvolle aktie vandaag voor het provinciehuis in Limburg vond enorme weerklank in de media. Ook bij het provinciesbestuur vonden we gehoor bij gouverneur Stevaert én eerste deputé Vandeput. Klik hier om het verslag van TV-Limburg van gisteren te zien.
 
Na afloop werden we gecontacteerd door het kabinet van minister Vervotte : er is nog geen beslissing genomen ivm de verdeling van de middelen. Minister Vervotte vraagt met aandrang om onze thesis eerst bij haar te komen voorstellen, in aanwezigheid van haar specialisten.
 
Het bestuur van vzw Opvang Tekort gaat in op het verzoek van minister Vervotte. Als ouders van mensen op de wachtlijsten willen ook wij de discussie liever niet op straat voeren, maar we hadden weinig andere keuze na onze ervaringen de voorbije 3 jaar.
 
De vzw Opvang Tekort rekent op een open dialoog met de specialisten terzake en is ondertussen tijdelijk bereid om verdere publieke akties op te schorten. Voor ons telt er hierbij maar één ding : een eerlijke verdeling van de beperkte middelen.
 
De vzw Opvang Tekort zal daarom op woensdag 19 april geen persconferentie geven in het Intermotel te Lummen, maar zal wel met een delegatie om 11u op het kabinet van minister Vervotte zijn.
 
Onmiddellijk na dit overleg zal de delegatie van vzw Opvang Tekort u op de hoogte brengen van eventuele verdere akties.

14/04/2006

Limburg houdt serene kruistocht voor eerlijke verdeling

Vandaag waren we met een aantal ouders en familieleden van mensen op de wachtlijst aanwezig in Hasselt.


foto © Mine Dalemans

Wat ons betreft kan het niet dat men de beperkte middelen niet evenredig verdeelt volgens de opvangnood. Gouverneur Stevaert en deputé Vandeput (woordvoerder bestendige deputatie) hebben ons ontvangen. Wat hun betreft hebben zij de bewoners en gebruikers van de Limburgse voorzieningen geteld, en zo komt men tot het resultaat dat 10% van de gebruikers in Limburg afkomstig zijn van andere provincies. Omgekeerd zouden 2% van de Limburgers buiten de provincie opgevangen worden.


foto © Mine Dalemans

Als er niets gebeurt, dan duurt het nog 10 jaar voor de wachtlijsten in Limburg weggewerkt zijn, het Vlaams gemiddelde is 5 jaar, maar ... in Vlaams-Brabant & Brussel is dat slechts 2 jaar. Dat kan toch niet. 

Wat ons betreft moeten alle Vlamingen met een handicap even veel kans op een oplossing krijgen, ongeacht hun woonplaats. Ons voorstel is : nu de zorgvragen centraal geregistreerd zijn, heeft het geen zin meer om de middelen provinciaal te verdelen.

De dag begon al vroeg met een bezoek aan de studio van Radio 2 Limburg. U kan het interview van Eva Droogmans hier beluisteren ...

07/04/2006

BELANGRIJK : Click hier om onderstaande brief te downloaden [PDF]. Druk hem af en verspreid de oproep aan alle betrokkenen.

AKTIE VOOR EERLIJKE VERDELING uitbreidingsmiddelen 2006

Aan alle wachtenden uit Limburg :

Op vrijdag 31 maart maakte de Vlaamse regering 22,5 miljoen euro vrij om vanaf september 2006 nieuwe plaatsen bij te maken. Daar zijn we tevreden over.

Maar de voorbije 3 jaren werden de middelen steeds verdeeld volgens bevolkingsaantallen. Omdat de wachtlijst in Limburg groter is dan in de andere provincies, is de kans op een oplossing voor u veel kleiner dan in de andere provincies. U kan dat duidelijk in onderstaande grafiek zien.

Wij hebben elk van de voorbij jaren protest aangetekend, maar dat werd steeds genegeerd.

Dit jaar echter hebben wij een publiek debat georganiseerd op woensdag 19 april. We nodigen daarbij alle betrokkenen van het Vlaams Fonds en het kabinet Vervotte uit. Als ouders zouden we daar toch ook graag steun krijgen van het provinciebestuur en de voorzieningen van Limburg.

Daarom plannen wij op Goede Vrijdag (14 april) om 11u een aktie aan het provinciehuis te Hasselt. We komen samen tegen 10u45 op de parking van het provinciehuis/kinepolis om dan samen in stoet met een groot symbolisch kruis naar het provinciehuis te trekken. We hopen daar dan steun te vragen voor ons debat op 19 april.

KOM ONS DUS STEUNEN OP 
VRIJDAG 14 APRIL om 10u45
aan het PROVINCIEHUIS
te Hasselt

We hopen op een goede opkomst. Voor meer info bel 011/64.68.61 of e-mail opvang@tekort.be Alvast bedankt … en tot vrijdag.

31/03/2006

Geld voor 4-de opstap meerjarenplan is vrijgemaakt !

Vandaag waren we met een aantal ouders en familieleden aanwezig op het Martelarenplein te Brussel. En we werden snel gerustgesteld. De Vlaamse regering heeft ook nu weer woord gehouden : de nodige middelen werden vrijgemaakt om vanaf september 2006 opnieuw een aantal plaatsen bij te maken. Het persbericht van Min. Vervotte kan u hier lezen.

We hadden voor elke minister een 'schoolrapport' bij. Enerzijds als controle om te zien of de afspraken nageleefd werden, anderzijds als evaluatie om te kijken of iedereen nog op koers is om de einddoelstellingen te halen. Klik hier om het rapport in PDF te lezen. Zoals u op onderstaande foto kan lezen kwam Min. President Leterme persoonlijk naar buiten om ons het goed nieuws te vertellen en om zijn 'rapport' af te halen.

Ook enkele andere ministers waren zo sportief om hun rapport in ontvangst te nemen en even te luisteren. Het siert hen : Min. Keulen, Min. Bourgois, Min. Vandenbroucke, Min. Vanbrempt. De anderen ontvangen hun rapport via e-mail ... 

Als ouders zijn we bezorgd dat de verkiezingsbeloften (de wachtlijsten wegwerken) niet ingelost worden. Daarom blijven wij de evolutie van heel dichtbij volgen en zullen wij niet nalaten om tijdig bijsturing te vragen. Het kan toch niet dat de federale overheid 200 miljoen euro overschot heeft op 'sociale zaken' terwijl Vlaanderen onvoldoende geld mag vrijmaken om de wachtlijsten op te lossen !

30/03/2006

Individueel minister ... collectief verantwoordelijk!

Morgen trekken we met een aktiegroep van vzw Opvang Tekort naar Brussel om het verdict van de Vlaamse begrotingscontrole terplaatse te horen. 

Het valt ons zwaar dat in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen in 2004 iedereen de mond vol had over 'de wachtlijsten' : het was een schande, het groeipad moest aangehouden worden, ze moesten verdwijnen ... 

Indien deze huidige Vlaamse regering er niet in zou slagen om de beloften van hun voorzitters in de aanloop van de verkiezingen te realiseren, dan zal dat gevolgen hebben voor alle ministers en hun partijen

De wachtlijsten verdwijnen niet zonder een globaal zorgplan dat Min. Vervotte dringend zou moeten voorstellen.

Voor zo'n zorgplan moet er ook extra geld komen. En dus zullen alle ministers letterlijk hun duit in het zakje moeten doen. Zoniet zal dat de anti-politiek aanwakkeren.

 

24/03/2006

Respecteer de zorgvrager

Vandaag voert men in Brussel actie voor het wegwerken van de wachtlijsten. Als ouders van mensen met een handicap zijn we blij met elke actie om de budgetten te verhogen.

Een grondige analyse van de actiepunten leert ons echter dat de actie vooral om extra PAB's draait. De eerste slogan was wel heel duidelijk : 'ik wil een pab'. Met zo'n 'Persoonlijk Assistentie Budget' kan iemand zelf zorg organiseren. Maar om een PAB te krijgen zijn er ook lange wachtlijsten.

In de begroting voor 2006 is er inderdaad geen geld voorzien voor het uitbreidingsbeleid dat normaal op 1 september 2006 van start zou gaan. De voorbije 3 jaar werden die nieuwe middelen altijd voor 25% toegewezen aan PAB's en voor 75% aan nieuwe plaatsen in voorzieningen. Enkele van de initiatiefnemen-de organisaties nemen trouwens rechtstreeks deel aan de raad van bestuur van het Vlaams Fonds en zijn dus mee verantwoordelijk voor het vastleggen van die verdeelsleutel.

Dat ieder 'voor eigen winkel' pleit is heel normaal. Maar het is niet normaal dat men dat doet door de andere wachtenden achteruit te duwen. Het budget voor 'zorg' is onvoldoende om alle zorgvragen te beantwoorden. Of anders gezegd : er is te weinig koek om iedereen te geven waar hij of zij recht op heeft. Het is geen oplossing om een grotere portie van diezelfde koek te eisen want daardoor zullen anderen minder krijgen … Een interne strijd zal het probleem niet oplossen.

Het is belangrijk dat alle zorgvragers de andere wachtenden respecteren. Hoe kunnen wij anders respect verwachten van buitenstaanders ?

De huidige situatie met twee aparte lijsten (één voor voorzieningen en één voor PAB) is geen goede zaak. Sommige zorgvragers staan op beide lijsten maar moeten nu kiezen welke vraag ze voorrang geven. Voor mensen met een superdringende zorgvraag is dat een hele moeilijke keuze. Ze bepaalt immers de toekomst van de persoon met een handicap. Want er is op dit moment geen mogelijkheid om vlot van het ene naar het andere systeem over te stappen. Ook niet wanneer de zorgnood wijzigt.

Wij pleiten voor het samenvoegen van de huidige twee lijsten, zodat er één lijst komt met zowel mensen die opvang in een voorziening wensen als zij die een PAB wensen. Nieuwe uitbreidingen moeten toegewezen worden volgens urgentie en zorgnood. En laat de zorgvrager op dat moment zelf kiezen tussen een PAB of een voorziening. Daarbij is het heel belangrijk om de juiste prioriteiten vast te leggen zodat de dringendste zorgvragen effectief eerst aan bod komen.

Als ouders van mensen op de wachtlijst komen wij op voor de belangen van alle mensen op de wachtlijst voor voorzieningen. Wij doen dat op volledig vrijwillige basis. Zonder één cent subsidie van de overheid.

De gebruikersraden van de voorzieningen organiseren zich in FOVIG vzw. Zij vertegenwoordigen op democratisch verkozen wijze meer dan 20.000 gebruikers van voorzieningen. Maar noch de gebruikersraden zelf, noch FOVIG ontvangen één cent subsidie. Meer info op www.fovig.be.

Als we dan op het pamflet van de actie lezen dat de budgethoudersverenigingen een betere financiering eisen, dan worden wij boos. Uiteraard heeft een gebruiker ondersteuning nodig. Het Vlaams Fonds zou jaarlijks een soort 'ondersteunings-cheque' van bv. € 50 aan elke zorggebruiker moeten bezorgen. En laat de gebruiker zelf beslissen wie hem of haar het beste informeert en vertegenwoordigt bij de overheid. En schaf de klassieke subsidies voor de gebruikersorganisaties gewoon af. Dit is veel democratischer.

Naast de extra PAB's is er dus dringend nood aan middelen én een planning om op 3 jaar tijd ruim 3.795 plaatsen in voorzieningen bij te maken

21/03/2006

Onze Calvarieberg wordt steeds hoger

Als ouders van kinderen met een mentale handicap dragen wij ons kruis elke dag. Het is immers ons kruis dat we op onze schouders gelegd kregen. Het enige wat wij hopen is om tijdig een Simon van Cyrene te ontmoeten, die ons kruis kan overnemen wanneer het ons te zwaar wordt.

Einde juni 2005 stonden er 7.656 mensen met een urgente zorgvraag te wachten. Ze hadden allemaal einde 2005 al een antwoord op hun zorgvraag moeten hebben.

Het Vlaams Fonds heeft in februari j.l. een studie gemaakt van het 'structureel tekort' aan plaatsen in voorzieningen in Vlaanderen (rekening houdende met het uitbreidingsbeleid 2005):

Aantal plaatsen structureel tekort  3.795
Vereist budget om deze plaatsen bij te maken   € 73.776.669

Tot op heden is er in de begroting geen extra geld voorzien om nieuwe opvangplaatsen bij te maken. Minister Vervotte heeft regelmatig gezegd dat de 4-de opstap van 22,5 miljoen EUR er vanaf september 2006 zal komen. We zijn pas zeker na de afsluiting van de eerste begrotingscontrole 2006 …

Dagelijks worden we gecontacteerd door wanhopige ouders die vanaf september geen opvang meer hebben voor hun kind met een ernstige mentale handicap. Ook bejaarde ouders raken in paniek als ze merken dat hun zorgenkinderen nergens terecht kunnen wanneer ze zelf zorgbehoevend worden.

Concreet zitten we met volgende vragen :

Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse Regering alle mensen op de wachtlijst een realistisch en concreet antwoord geeft. Op dit moment is onzekerheid troef
De structurele nood is zo groot dat er overal Vlaanderen nieuwe gebouwen moeten ko-men. Dat duurt minimaal 3 jaar … ze moeten dit jaar dus gepland worden! In afwachting daarvan moeten dringende zorgvragen via een 'convenant' een oplossing krijgen.

             ‘Structureel Tekort’ bepaald door VlaFo
             in feb 2006

Wachtlijst 30/06/05 Structureel Tekort in feb. 2006
Internaten 660 98  
Semi-internaten (SI) 336 99  
SI niet schoolgaanden 52 1  
OBC 70    
Tehuis Niet-Werk.-Bezigheid 1.074 781  
Tehuis Niet-Werk.-Nursing 656 428  
Tehuis Werkenden 248 168  
Kort verblijf      
Plaatsing In gezin  45 1  
WOP 25 11  
Dagcentra 778 360  
Begeleid Werken 133 28  
thuisbegeleiding (*1) 2.047 1.024  
begeleid wonen 1.004 667  
beschermd wonen  430 60  
zelfstandig wonen 98 67  
     
Totaal 7.656 3.795       73.776.669 €

 

 

 

 

06/01/2006

Vandaag gingen we met een groep ouders en kinderen 'driekoningen-zingen' bij Minister-President Leterme en Minister Vervotte. Zij ontvingen ons om 14u. Wij zongen terplaatse volgende liedje :

Drie koningen, drie koningen,
geef ons een heel nieuw plan,
het oude is versleten,
de zwaksten worden vergeten,
Van Mechelen heeft het geld
voor Verhofstad geteld

Na ons liedje buiten aan de deur, werd de ganse groep binnen gevraagd. Binnen lazen wij onderstaande Nieuwjaarsbrief voor :

Beste Minister-President, Liefste Minister,

Ik sta hier in naam van 7.656 dringende zorgvragers met knikkende knietjes en zwetende handjes om mijn nieuwjaarsbrief voor te lezen.
Het was me wat de voorbije jaartjes. We hebben al verschillende meters en peters gehad en allerlei mooie beloftes gehoord.
Begin 2003 stelde het Vlaams Fonds een plan voor om met 5 jaarlijkse uitbreidingen van telkens 22,5 mio EUR de wachtlijsten weg te werken.
28 maart 2003 beloofde Minister-President Dewael en Minister Vogels hier in dit kabinet aan het Martelarenplein plechtig dat zij de nodige middelen zouden vastleggen om dat plan uit te voeren. De wachtlijsten voor opvang zouden op 5 jaar tijd verdwijnen. Ach, wat waren wij toen gelukkig! Amper 5 maanden later verdwenen ze zelf van het politieke toneel in Vlaanderen.
Hun opvolgers Minister-President Somers en Minister Byttebier beloofden uitdrukkelijk om het plan van hun voorgangers onverkort uit te voeren.
Ons hartje popelde van blijdschap, liefste meter en peter, toen de kopstukken van alle politieke partijen bij een TV-debat op de vooravond van de Vlaamse verkiezingen verklaarden dat het niet kon dat de zwaksten in onze samenleving moesten wachten op zorg. Anno 2004 kon zoiets absoluut niet in een rijke en welvarende regio als Vlaanderen. Er werd zelfs gezegd dat het niet getuigde van goed bestuur.

Beste peter, u was als informateur de eerste die echt naar ons luisterde: bedankt.
Liefste meter, u was nog maar net minister van Welzijn of u nodigde ons al uit: bedankt.
Nu echter, anderhalf jaar later beginnen onze handjes weer te zweten.
U heeft heel wat zorgvragen opgelost… Proficiat! Maar we zien ook dat het aantal dringende geregistreerde zorgvragen blijft stijgen van 3.562 einde juni 2002 - op basis van die cijfers trouwens stelde het Vlaams Fonds hun plan op - tot 7.656 dringende zorgvragen einde juni 2005.
Ondanks het feit dat 3/5de van het uitbreidingsplan uitgevoerd is, is de wachtlijst voor dringende opvang meer dan verdubbeld.
7.656 zorgvragen wil zeggen dat 7.656 gezinnen wanhopig zijn of worden. Of dat alle 30.000 inwoners van een middelgrote stad dag-in-dag-uit geconfronteerd worden met problemen die ze zelf niet meer aankunnen..

Ons hartje bleef zelfs even stille staan, toen we merkten dat in uw planningsboekje voor dit jaar de 7,5 mio EUR ontbreekt die nodig zijn voor de 4de opstap, om vanaf september dit jaar extra plaatsen te voorzien.

Beste peter, u voelt zich de hoeder van het Vlaams regeerakkoord. Wij vragen ons bezorgd af: "Hoe gaat u dit probleem ooit oplossen?"

Maar liefste meter en peter, vorige week kregen we weer hoop. We hoorden minister Van Mechelen trots verklaren dat de nv Vlaanderen 618 miljoen euro winst maakte in 2005. Met 1/4de van dit bedrag kan u al onze problemen oplossen.

Onze kinderen met een mentale handicap zijn de zwaksten in onze samenleving. Graag bieden wij u vandaag symbolisch een stuk van ons "drie-koningen"-gebak aan, in de hoop dat u, liefste meter en peter, ons voorbeeld volgt en uw taart ook met onze kinderen deelt.

Liefste meter en peter,
Ik kom aangelopen met mijn handjes wijd open.
Geeft u € 1 … dat is een begin,
maar het moet veel beter.
Een kusje hier, een kusje daar,
en denk aan ons,
telkens men u zegt :
"Gelukkig Nieuwjaar"

Uw 7.656 wachtende kapoentjes.

Vlaanderen, 1 januari 2006

Vervolgens sneden we onze portie van 150 miljoen euro uit de taart (zie onderstaande foto) en Min.Pres. Leterme verdeelde de rest met deskundige hand.

 

 

Graag willen we u hier ook een kort verslag geven :

 1. We werden vriendelijk ontvangen door beide ministers. Dat getuigde voor ons van een nieuwe politieke cultuur. Ze waren ook opvallend vriendelijk en attent voor onze kinderen met een handicap.
 2. Het bedrag van 7,5 miljoen euro om vanaf 1 september 2006 extra plaatsen bij te maken staat nog inderdaad nog niet in de begroting, maar Min. Vervotte was vast overtuigd dat de middelen tijdens de begrotingscontrole gevonden zouden worden.
 3. Tijdens het onderhoud bleek dat Min. Vervotte een duidelijke kijk heeft op de noden en verder werkt aan een systeem om de beperkte middelen eerlijk te verdelen.
 4. Op onze vraag om met 1/4 van de 618 miljoen euro overschot, zijnde 150 miljoen euro, de wachtlijsten op te lossen, antwoorde Min.Pres. Leterme dat hij dat niet kon omdat Vlaanderen een groot overschot moet hebben om de schulden van de federale overheid af te betalen.

Ons besluit ?

Ons actiepunt voor de toekomst ?

Onze kinderen zijn blijkbaar het slachtoffer van de onvolledige staatshervorming. In afwachting van een 'nieuw stabiliteitspact' zouden we willen voorstellen dat Vlaanderen de schuld iets trager mag afbouwen, op voorwaarde dat men van het bedrag dat men investeert in welzijn, het terugverdieneffect voor de federale overheid compenseert, door een tragere schuldafbouw.

Daartoe willen we eens geconfronteerd worden met premier Verhofstad en de minister-presidenten van Brussel en Wallonie. En we hopen dat we niet moeten wachten tot de volgende federale verkiezingen.

Een kind met een mentale handicap krijgen kan iedereen overkomen. Ook de politici en hun familie. Men kan alle beloftes nu eens waarmaken en die kleine wijziging in het 'stabiliteitspact' opnemen. Ons leven zou helemaal veranderen !

 

KLIK HIER VOOR NIEUWS van 2005 en vroeger

 

Terug naar hoofdmenu