De website van vzw Opvang Tekort wordt herwerkt.

Binnen enkele weken zijn we terug ! Ga nu naar facebook en vind volgende pagina leuk: facebook.com/vnko.be

Ons actueel juridisch project staat Milai en zijn ouders juridisch bij ... zij hebben al meerdere jaren recht op een PAB, maar de overheid vindt hun vraag niet dringend genoeg. Nochtans komt het gezin in de problemen omdat ze er alleen voorstaan !

Hieronder kan U zien hoe wij er in het verleden in slaagden om wanhopige mensen op de wachtlijst juridisch bij te staan !


Om ons te helpen Milai en zijn ouders bij staan, kan U een bankoverschrijving doen:

Vzw Opvang Tekort
Windmolenstraat 26 bus 12
3900 Overpelt
BE79 7330 0608 2233

Met vermelding : “Project Milai”.

Milai is de 8-jarige zoon van Martine en haar man. Hij heeft een meervoudige handicap en gaat naar een aangepaste dagopvang, van ongeveer 10u tot 16u.

Omdat de mama 's morgens en 's avonds thuis voor Milai zorgt, heeft ze de handen vol en heeft ze in 2010 een PAB aangevraagd bij het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het PAB zou haar toelaten om de zorg thuis anders te organiseren en terug aan het werk te kunnen. Nu lukt dat niet waardoor de financiële kosten voor Milai steeds zwaarder wegen.

Martine wacht dus al ruim 4 jaar op het PAB en heeft geen enkele informatie of en wanneer ze het PAB effectief zal ontvangen. Wanneer ze zelf naar het VAPH belt, dan wordt ze afgescheept en krijgt ze geen uitzicht op een oplossing.

De vzw Opvang Tekort heeft in het verleden al meerdere ouders bijgestaan in hun juridische strijd om een antwoord op hun zorgvraag te vinden. Meer en meer ouders voelen zich gedwongen om de overheid in gebreke te stellen en te dagvaarden voor een rechtbank.

​Daarom wil de vzw Opvang Tekort een speciale crowfundingactie opzetten ten einde voldoende middelen te verzamelen om deze strijd met het VAPH aan te gaan en tot een goed einde te brengen.

Uiteraard zullen we - samen met de mama en papa van Milai - iedereen die hen steunt op de hoogte houden van de stappen die gezet wordt. Uiteraard enkel op zo'n manier dat de juridische procedure correct kan verlopen.

We hebben een raming gemaakt van alle kosten en risico's die zo'n procedure met zich meebrengt : ingebrekestelling, dagvaarding, opstellen conclusies, antwoorden op tegenpartij, pleiten voor de rechtbank ... Uiteraard willen we winnen, maar we moeten ook rekening houden met het feit dat we verliezen en de gerechtskosten van de tegenpartij moeten terugbetalen. Bovendien zijn advocaatkosten onderworpen aan BTW ... Daardoor ramen we de kosten op ruim 12.500 euro.

Indien er na de procedure nog middelen overblijven, dan zullen die gebruikt worden voor de volgenden die - net zoals Milai en zijn ouders nu - een procedure tegen de bevoegde overheidsdienst starten om een antwoord te krijgen op hun zorgvraag


Wenst U meer info of heeft U een concrete vraag ?

Mail dan gerust naar opvang@tekort.be