Nieuw(tje)s

12/03/2008

Uitbreidingsbeleid 2008

Morgen stelt Min. Vanackere in Flanders Expo het uitbreidingsbeleid 2008 voor. Samen met alle andere Vlaams gebruikersorganisaties steunen we de oproep om meer geld vrij te maken. 

Omdat de overheid zich nu concentreert op de verdeling van de schaarse middelen worden gebruikers tegen elkaar maar ook tegen voorzieningen opgezet. Dat moet stoppen. De overheid moet gewoon haar beloftes nakomen.

Uiteraard is minister Vanackere als minister van welzijn rechtstreeks verantwoordelijk. Maar het structureel onvermogen om voldoende geld vrij te maken is het probleem van de ganse Vlaamse regering en misschien zelfs het gevolg van de gedeeltelijke federalisering van dit land. Ook in Brussel en Wallonie zijn enorme problemen (zie onze bijdrage hieronder op 03/03).

In analogie met de 'home-video' van Vice-Premier Yves Leterme gebruiken wij hetzelfde medium om op onze beurt de Vlaamse regering toe te spreken.

Wenst u enkel het geluid in MP3 te hebben, klik dan hier. Wenst u onze boodschap in WMV, klik dan hier.

Waarom YouTube?
 
In de aanloop van de begrotingscontrole enkele weken geleden hebben wij het Vlaamse parlement opgeroepen om - in navolging met de Bulgaarse resolutie - de Vlaamse regering terecht te wijzen dat de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg nog steeds niet verdwenen zijn, ondanks de beloftes in het Vlaams regeerakkoord van 2004 (Zie verder).
 
Maar we werden beleefd wandelen gestuurd met het idee om een 'verzoekschrift in te dienen'. En met de steun van 15.000 handtekeningen konden we zelfs 'gehoord' worden in de commissie.
 
Via deze YouTube stappen we mee in het verhaal van de directe democratie en spreken we de Vlaamse regering rechtstreeks aan. Er is al tijd genoeg verloren...

03/03/2008

Gehandicaptenzorg in Wallonië?

Enkele dagen geleden ontvingen we een noodkreet van ouders uit Wallonië. Omdat het AWIPH (tegenhanger van het Vlaams Fonds) de laatste 10 jaar geen enkele plaats bijgemaakt heeft, ontstaan daar privé-opvanghuizen. Mensen met mentale problemen die 'gestabiliseerd' zijn in de psychiatrie kunnen er komen wonen.

De directrice zegt dat alle personeel zijn best doet, maar ze zijn duidelijk niet geschoold. Vermits ze geen subsidies ontvangen, zijn er ook geen minimale kwaliteitsnormen. De 'gasten' betalen 25 EUR per dag voor kost en inwoon. Er wonen ongeveer 90 mensen en er werken 20 personeelsleden die samen 24u/24u en 7d/7d dienstverlening moeten bieden. Kwaliteit is dan onmogelijk. Klik op onderstaande afbeelding en kijk zelf !

Reportage RTL-TVI Reporters 15/02/08

 

01/03/2008

Hoe is het met Simon, Guy en Michael 5 jaar later ?

Dit weekend verscheen in Het Laatste Nieuws een heel knap artikel van Annick De Wit. Wij zijn hen heel dankbaar.

01/03/2008

Opiniebijdrage: www.dehardecijfers.be

Vandaag verscheen volgende opiniebijdrage in De Morgen (onze tekst kan u onder de afbeelding lezen).


Als ouders van kinderen op de wachtlijst voor gehandicaptenzorg voelden we ons in 2001 in de steek gelaten. We hadden geen andere keuze dan ons te organiseren om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen vooraleer wij zelf voltooid verleden tijd zijn.

In de aanloop van de Vlaamse verkiezingen in 2004 plaatse de bitse oppositie de wachtlijsten hoog op de politieke agenda. Politieke recuperatie of niet, wij waren blij dat CD&V hard uithaalde naar de enorme toename van de wachtlijsten. De paars-groene meerderheid verdedigde zich met een website 'DeBalans' die toonde dat de uitgaven enorm gestegen waren. CD&V reageerde kort maar duidelijk: "Voor de mensen telt maar één vraag: Zijn de wachtlijsten korter?" en opende www.dehardecijfers.be met duidelijke grafieken.

Direct na de verkiezingen werden we door informateur Leterme ontvangen. Hij had slecht en goed nieuws. Vlaanderen zou enkele jaren krap bij kas zitten, maar … vanaf 2007 zou er extra geld komen door de Lambertmont-akkoorden. Het wegwerken van de wachtlijsten werd opgenomen in het Vlaams regeerakkoord.

We hielden contact met ministers Vervotte en Leterme om hen bij de les te houden. We waren aangenaam verrast toen de minister-president himself in het Vlaams Parlement een tweede inhaalplan aankondigde tijdens een academische zitting naar aanleiding van ons vijfjarig bestaan in 2006.

Groot was onze vertwijfeling toen zij beiden begin 2007 hun overstap naar het federale niveau aankondigden. Navraag bij ouders leerde ons dat de tekorten in de gehandicaptenzorg in Wallonië en Brussel dramatisch waren. We legden ons neer bij hun overstap in de hoop dat zij zouden zorgen voor oplossingen voor alle Belgen via homogene bevoegdheidspakketten. Daarenboven werden we uitgenodigd door minister-president Peeters die ons verzekerde het regeerakkoord onverkort uit te voeren.

Na de verkiezingen werden we ontvangen door informateur Reynders en twee keer door formateur Leterme. Niemand kon toen vermoeden dat we vandaag nog geen stap dichter bij een oplossing zouden staan. Integendeel zelfs: Vlaanderen moest zich engageren 500 miljoen euro extra te besparen om het federale deficit te compenseren.

Bijna 20 jaar geleden werd de gehandicaptenzorg een taak van de gemeenschappen. Het werd duidelijk geen succesverhaal wanneer blijkt dat zelfs het 'rijke' Vlaanderen er niet in slaagt om het nodige budget vrij te maken.

In een poging nieuwe plaatsen eerlijk te verdelen maakte minister Vogels een overvloed aan regeltjes die ondertussen uitgegroeid zijn tot een ware tsunami. In plaats dat gezinnen in nood zich geruggensteund voelen, moeten ze opboksen tegen een complexe zorgregie waar niemand om vroeg. Zelfs doorwinterde professionelen uit de zorgsector verliezen alle moed.

Wat begon als een manier om de schaarse middelen eerlijk te verdelen, werd gecultiveerd tot een doel op zich. Ondertussen heeft men de oorzaak niet aangepakt: een nijpend tekort aan geld om de gevraagde én reeds lang toegezegde zorg te realiseren. De wachtlijsten worden elk jaar langer. Minister Vanackere kondigde aan dat hij in september 2008 tien miljoen euro extra zal vrijmaken bovenop de klassieke uitbreiding van 22 miljoen. Dat kan men bezwaarlijk een tweede inhaalplan noemen … de wachtlijsten zullen niet verdwijnen, integendeel!

We horen dat hij het 'Uitbreidingsbeleid 2008' en zijn 'toekomstvisie' begin maart persoonlijk zal voorstellen in Flanders Expo, maar de vzw Opvang Tekort werd niet uitgenodigd. Een veeg teken: als ouders worden we niet ernstig genomen en dat doet pijn.

Misschien is het niet correct om de huidige minister van welzijn als schuldige aan te duiden, maar hij draagt wel alle politieke verantwoordelijkheid. Als ouders hadden wij hem graag geholpen. Tot op heden echter heeft hij ons niet ontvangen, alsof men ons wil minimaliseren, net zoals de wachtlijsten. We weten niet wie hem dit influistert, maar hij (M/V) bewijst hem, noch de CD&V een goede dienst.

Het Vlaams Parlement voelde zich geroepen de Bulgaarse regering te kapittelen om de beloftes in de gehandicaptenzorg na te komen. Maar onze ultieme smeekbede om - over alle partijgrenzen heen - een analoge resolutie tegen de Vlaamse wachtlijsten in te dienen, werd weggewuifd.

Herhaalt de geschiedenis zich en komt de Vlaamse regering op de valreep met een nieuw inhaalplan waarvan men de factuur doorschuift naar de volgende regering?

Of geeft 'de politiek' het eigen falen toe en verschuift men de financiering van de gehandicaptenzorg naar de federale sociale zekerheid of blijft dit taboe enkel en alleen omdat de Franstalige politici vragende partij zijn voor zo'n herfederalisering? Een handicap is erg. Een falende overheid is erger! 

Begin 2009 zullen wij de rekening van deze Vlaamse regering maken. Naar het voorbeeld van CD&V in 2004 zullen wij slechts één vraag stellen: "Zijn de wachtlijsten verdwenen?".

Marc Van Gestel vzw Opvang Tekort

06/02/2008

Eigen voorstel voor Resolutie Vlaams parlement

Vandaag stuurden we deze brief naar alle leden van het Vlaams parlement:
Geachte Vlaamse volksvertegenwoordiger,
 
Dat u een goed hart heeft en begaan bent met personen met een mentale handicap hebben we kunnen zien tijdens de stemming over de 'Bulgarije' resolutie.
 
In bijlage bezorgen wij u ons voorstel van resolutie om de Vlaamse regering te vragen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg op te lossen.
 
We begrijpen dat u als volksvertegenwoordiger deel uit maakt van een fractie en in de meerderheid of in de oppositie zit. Maar bovenal is het uw taak om de Vlaamse regering te controleren en ad-rem te houden. Daarom doen wij als Vlaming een appèl op u als Vlaming: onderschrijf ons voorstel en vraag ook nu een spoedbehandeling aan. Het is echt superdringend.
 
Door de krappe budgetten moeten het VAPH en de voorzieningen zich nu meer bezig houden met een correcte verdeling van de schaarse plaatsen dan met het oplossen van terechte zorgvragen.
 
Wij vragen u: vindt u het terecht dat Vlaanderen enorme overschotten heeft terwijl duizenden mensen met een handicap staan te wachten op de door u beloofde opvang of begeleiding ?
 
Op onze website zullen wij twee lijsten plaatsen met de namen van de parlementsleden:
  1. Zij die ons voorstel steunen en de resolutie willen indienen.
  2. De andere blijven op onze 'zwarte' wachtlijst staan.
We hopen dat u zal begrijpen dat wij niet zullen nalaten om deze lijst via diverse kanalen aan onze leden en sympathisanten mee te delen.
 
In de overtuiging dat u uw hart ook nu laat spreken en ingaat op onze vraag, wachten wij op een antwoord van u persoonlijk.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Marc Van Gestel
Voorzitter vzw Opvang Tekort

 

Ons voorstel van resolutie kan u hier in PDF terugvinden. Nu is het afwachten op de reacties ... 

24/01/2008

Resolutie Vlaams parlement

In de plenaire vergadering van woe. 23 januari werd er gestemd over een voorstel van resolutie om de Bulgaarse overheid terecht te wijzen. Klik hier om de resolutie in PDF te lezen.

Met onderstaande open brief vragen wij de parlementsleden om ook een dergelijk initiatief te nemen om de wachtlijsten voor onze kinderen in Vlaanderen op te lossen. Per slot van rekening is het hun taak om de Vlaamse regering op hun plicht te wijzen.

Dat ze vandaag nog hun verantwoordelijkheid nemen en een resolutie indienen om de wachtlijsten in Vlaanderen op te lossen. Het benodigde geld is nu voorhanden. Dat ouders en kinderen in Vlaanderen eindelijk zorgzekerheid krijgen en dat Vlaanderen aan de wereld toont dat het wél solidair is met de zwaksten van deze wereld.

Overpelt, 24 januari 2008.

Geachte Vlaamse volksvertegenwoordigers,

Vandaag namen we kennis van de resolutie die u gisteren unaniem goedkeurde over de schrijnende situatie in Bulgarije. Als ouders van kinderen met een mentale handicap lijden wij onder die beelden. Het maakt ons nogmaals duidelijk dat kinderen als de onze niet welkom zijn op deze wereld.

Tevreden merken we dat alle aanwezige leden dit voorstel van resolutie steunden. Ook minister Vanackere klonk blij met de morele steun voor de actie die hij reeds opgestart had.

In de resolutie veegt u - terecht - de Bulgaarse overheid de mantel uit. In de toelichting van de resolutie stelt u dat Bulgarije de voorbije 6 jaar ruim 30 miljoen dollar ontving met als opdracht de gehandicaptenzorg grondig te hervormen.

U vraagt de Vlaams regering om bij de Bulgaarse eerste minister aan te dringen hun verplichtingen na te komen en 'voldoende budgettaire middelen vrij te maken' om zo 'alle kinderen en jongeren onder te brengen in aangepaste opvangaccommodatie dicht bij de gemeenschap waar ze vandaan komen'.

We willen uw goede bedoelingen niet in twijfel trekken, maar toch laat uw debat gisteren een bittere nasmaak na bij ons als ouders van kinderen op de wachtlijst voor gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Het voelt aan als: 'luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden'.

Als geen ander weten we dat de gehandicaptenzorg in Vlaanderen van hoge kwaliteit is, maar u weet best dat er ook hier behoorlijke problemen in de gehandicaptenzorg zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering die onder uw controle werkt. Het is dus uw taak om eenzelfde resolutie in te dienen om de Vlaamse regering terecht te wijzen voor de tekorten in Vlaanderen. Of moeten wij BBC vragen om daar eens een reportage over te komen maken?

De Vlaamse regering ontving immers de voorbije jaren extra miljarden euro's via de Lambertmont-akkoorden. In de aanloop van de vorige Vlaamse verkiezingen kwam de gehandicaptenzorg aan bod. Het Vlaams regeerakkoord voorziet een oplossing van de wachtlijsten voor 2009. Maar net zoals in Bulgarije worden beloftes aan personen met een handicap niet gehouden, ondanks het overschot aan geld.

Het is toch wel hemeltergend dat u net gisteren de middagzitting opende met een actualiteitsdebat over de besteding van de extra ruimte op de Vlaamse begroting. Er is blijkbaar ruim 120 miljoen euro extra beleidsruimte beschikbaar. Net het bedrag wat nodig is om de wachtlijsten op te lossen.

Denk even terug aan de dag dat u zich politiek engageerde. Ongetwijfeld wou ook u de wereld verbeteren. Nu heeft u de kans om iets te doen voor de zwakste Vlamingen, zij die getroffen zijn door ernstige handicap maar toch in onzekerheid moeten wachten op hoogdringende opvang.

Dien dus een voorstel van resolutie in om de Vlaamse regering te vragen solidair de ganse recurrente beleidsmarge vrij te maken om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg op te lossen, zoals beloofd.

Voeg de daad bij het woord en toon Bulgarije en de rest van de wereld dat Vlaanderen de hand in eigen boezem steekt en wél de juiste prioriteiten stelt. Wij en onze kinderen rekenen op u.

Met de meeste hoogachting,

Marc Van Gestel
Voorzitter vzw Opvang Tekort
opvang@tekort.be

13/01/2008

Milde gift van SuperShopping Peltri Overpelt

Het jaar 2008 start goed met een gift van €2.500 vanwege de SuperShopping Peltri te Overpelt (klik hier voor hun website).

Sinds begin 2007 mogen supermarkten geen gratis draagtasjes meer meegeven om het milieu te sparen. Zo werd dus ook SuperShopping Peltri verplicht om de klant 5 eurocent te vragen voor de wegwerpzakjes. Maar de directie vond het belangrijk om die door de wet verplichte bijdrage van de klant niet in eigen zak te steken en besloot onmiddellijk om de totale som jaarlijks weg te schenken aan een goed doel.

In 2007 werden 44.575 zakjes aangerekend aan 5 ct, wat dus neerkomt op 2.228,75 EUR. Ook het milieu ging er op vooruit aangezien in 2006 nog ongeveer 400.000 zakjes uitgedeeld werden. Na rijp beraad besloot Peltri om dit bedrag af te ronden op 2.500 EUR en te schenken aan de vzw Opvang Tekort uit Overpelt. Enerzijds omdat voorzitter Marc Van Gestel begin 2007 door de website Hulporganisaties.be uitgeroepen werd tot vrijwilliger van het jaar. Maar anderzijds ook omdat de vzw Opvang Tekort zich solidair inzet om ouders te steunen in hun moeilijke en eenzame zoektocht naar opvang voor hun kinderen met een mentale handicap. De familie Vanduffel van SuperShopping Peltri heeft trouwens reeds lang een zwak voor mensen met een handicap.

De vzw is heel blij met de gift want het geld komt goed van pas voor de werking in 2008 en wordt wellicht ook gebruikt om een vernieuwde informatiebrochure te drukken.

 

KLIK HIER VOOR NIEUWS van 2007 en vroeger

 

Terug naar hoofdmenu